Badanie potrzeb muzealników w zakresie elektronicznego biura obsługi muzeów i programu do ewidencji zbiorów


Szanowni Państwo!

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza do wypełnienia kwestionariusza ankiety

Badanie mam na celu zapoznanie się z Państwa oczekiwaniami odnośnie komunikacji z właściwym ministerstwem i realizacji procedur związanych z obsługą muzealiów, a także Państwa preferencjami odnośnie elektronicznej ewidencji zbiorów. 

Zgodnie z zaznaczonymi odpowiedziami prowadzone będą prace nad analizą możliwości standaryzacji wybranych procedur i ujednolicenia szablonów dokumentów z zakresu ochrony zbiorów polskich muzeów.

Badanie prowadzone jest anonimowo z zachowaniem zasady dobrowolności, a jego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut. Kwestionariusz ankiety będą mogli Państwo wypełniać do 22 listopada 2019 r.

Dziękujemy za poświęcony czas i Państwa wkład poprzez wyrażenie opinii i przekazanie swoich potrzeb.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa, zapisane odpowiedzi nie zawierają żadnych informacji osobowych poza tymi, które pochodziły z formularzy ankiety.